Användarvillkor

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH GOLFKAMRAT.SE


Golfkamrat.se Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Golfkamrat.se.

Golfkamrat.se webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Golfkamrat.se webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Golfkamrat.se förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Golfkamrat.se.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Golfkamrat.se webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Golfkamrat.se och Golfkamrat.se är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. Golfkamrat.se är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Golfkamrat.se erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Golfkamrat.se sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Golfkamrat.se webbplats, bekräftar och garanterar du Goflkamrat.se att du inte kommer att använda Goflkamrat.se på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Golfkamrat.se webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Golfkamrat.se eller förstöra andra användares besök/arbete med Golfkamrat.se webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Golfkamrat.se webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Golfkamrat.se webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Du accepterar att:

Inte på något sätt kränka rättssäkerheten för andra.

Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.

Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.

Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.

Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.

Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.

Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovsrättsliga orsaker.


Golfkamrat.se har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Golfkamrat.se sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Golfkamrat.se förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Golfkamrat.se förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Golfkamrat.se varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Golfkamrat.se sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Golfkamrat.se vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överensstämmer med Golfkamrat.se.


FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVARUPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM GOLFKAMRAT.SE WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER. GOLFKAMRAT.SE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I GOLFKAMRAT.SE WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I GOLFKAMRAT.SE WEBBPLATS.


UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Golfkamrat.se förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Golfkamrat.se webbplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

COPYRIGHT OCH INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Golfkamrat.se webbplats är: Copyright 2013 Golfkamrat.se och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

ANVÄNDNING AV COOKIES


Golfkamrat.se portal använder "cookies". En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. T ex, om du anpassar Golfkamrat.se sidor, eller registrerar dig hos Golfkamrat.se, hjälper en cookie Golfkamrat.se att komma ihåg den informationen. När du återvänder till Golfkamrat.se webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i Golfkamrat.se.